OMGAAN MET LEWY BODY DEMENTIE

De makers drs. Sarah Blom en dr. David Blom van de veelgeprezen muziek theater voorstelling over dementie ‘Dag Mama’ hebben 6 jaar gewerkt aan deze indrukwekkende productie. De ouderenpsychologen én voormalig mantelzorgers combineren 15 jaar praktijkervaring, 6 jaar wetenschappelijk onderzoek en 96 boeken aan de kracht van een mooie en indrukwekkende voorstelling.  Ze geven zeer impactvolle omgangstechnieken om om te gaan met complexe gedragingen en diverse beelden, waaronder Lewy Body dementie.

 

Omgaan met Lewy Body dementie is enorm uitdagend. Het beeld is grillig. Het ene moment oogt de persoon helder en stabiel, een ander moment  kampt hij met hallucinaties en wanen. Wanen en hallucinaties zijn twee verschillende psychiatrische symptomen. Bij een waan is men overtuigd van zaken die niet op de waarheid berusten. De persoon is hierbij niet op andere gedachten te brengen. Men is er bijvoorbeeld van overtuigd dat zijn of haar portemonnee is gestolen of dat zijn partner een affaire heeft. De waan kan beïnvloed worden door negatieve gebeurtenissen uit het verleden, als een trauma. Ofwel, de waan kan een kern van waarheid bevatten.

Bij hallucinaties treden er problemen op t.a.v de zintuigverwerking. Men ziet, voelt, hoort of ruikt dingen die er niet zijn. Dit kunnen prettige sensaties zijn, maar ook hele angstige gewaarwordingen. Ook kan er sprake zijn van misinterpretaties. Men ziet bijvoorbeeld de kast aan voor de overleden vader of een plant op de vensterbank voor een kat.

Wanen en hallucinaties zorgen vaak voor veel angst bij de persoon met dementie, wat veel invloed heeft op het levensgeluk. Tegenspreken of iemand proberen te overtuigen van het tegendeel of te corrigeren zorgt vaak voor toename van achterdocht. U verliest hiermee enkel het contact met uw naaste of client vroegtijdig. Omgaan met Lewy Body dementie vergt veel kundigheid.

OMGANGSTECHNIEKEN VOOR LEWY BODY DEMENTIE

Omgaan met Lewy Body dementie is moeilijk en grillig. Om deze reden hebben ouderenpsychologen dr. David en drs. Sarah Blom de indrukwekkende muziek theater voorstelling DAG MAMA ontwikkeld. DAG MAMA heeft inmiddels 310.000 mensen mogen helpen in het omgaan met dementie. Het doel van de show is om mensen te leren hoe zij met Lewy Body dementie om kunnen gaan. De aanpak is gericht op het verminderen van probleemgedrag en het verhogen van het levensgeluk van de persoon met dementie. De reacties zijn overweldigend.

Naast het ontwikkelen van de muziektheatershow DAG MAMA heeft ouderenpsycholoog Sarah Blom het boek ´Jij bent toch mijn dochter?’ geschreven welke u meeneemt in de bijzondere wereld van dementie. In het boek komen ook personen naar voren met Lewy Body dementie. Het boek geeft u handvaten, inzichten en tips in de omgang met dementie.

De veelgeprezen muziek theater voorstelling over dementie ‘Dag Mama’

De makers zijn ouderenpsychologen en theatermakers. Ze hebben maar liefst 6 jaar (!) gewerkt aan deze indrukwekkende voorstelling over dementie. Ze combineren 15 jaar praktijkervaring, 6 jaar wetenschappelijk onderzoek en 96 boeken aan de kracht van een indrukwekkende voorstelling over dementie.  Dit maakt Dag Mama tot een voorstelling die binnenkomt, beklijft en jouw mindset verandert.

Dag Mama  is inmiddels bezocht door 310.000 (!) mantelzorgers en zorgverleners. Deze bezoekers hebben sindsdien de mooiste contactmomenten gecreëerd met de mens met dementie. Mooie momenten aan de hand van de meest revolutionaire omgangstechnieken die de dementiezorg ooit heeft gekend. Bijzonder.
Het is dan ook niet voor niets dat Dag mama veel landelijke aandacht geniet. Denk aan uitzendingen of artikelen bij  Koffietijd , de Gelderlander, AD, BurenStad, FloorZorgt, TVV, VenVN, Innovatiekring ,  Dementie, TelegraafNederlands DagbladKennemerhart,  Gelderlander, Noordhollands Dagblad én tot buiten de landsgrenzen als Psychologies en Nieuwsblad.be. Ze zat bij OP1 en vele andere televisieprogramma’s|. Zie ook onze media pagina

Bezoek deze indrukwekkende voorstelling over dementie en laat je verwonderen! www.dementieintheater.nl/dagmama 

Dementie in Theater
DAG MAMA 1 & 2

Zodat het leven met dementie zoveel mogelijk een gelukkig leven kan zijn

ALGEMENE TIPS OVER HET OMGAAN MET LEWY BODY DEMENTIE

Er zijn enkele algemene tips over het omgaan met Lewy Body dementie te geven. Deze lees je hieronder. Voor een volledig beeld en de beste omgangstechnieken verwijzen we u naar de show DAG MAMA of het boek over omgaan met dementie ‘Jij bent toch mijn dochter’.

1) VERSCHAF WAAR MOGELIJK INFORMATIE AAN DE PERSOON MET DEMENTIE

Er zijn cliënten die veel opluchting ervaren bij het lezen en leren over hun aandoening. Het geeft hen houvast. Men weet zoveel mogelijk over wat er komen gaat en blijft zolang mogelijk betrokken bij zijn eigen aandoening. Let op: dit is sterk individueel bepaald. Maar het kan fijn zijn te vernemen dat je niet de enige bent met de aandoening en zo te lezen hoe anderen met de aandoening omgaan. Ook raakt u waarschijnlijk minder van streek wanneer u weet dat incidenteel flauwvallen en plotselinge bewustzijnsdalingen passen bij de Lewy Body dementie.

2) LEID JEZELF OP

Zorg ervoor dat je zoveel mogelijk leest, weet en hoort over Lewy Body dementie. Zo verzeker je jezelf ervan dat je op een gunstige manier omgaat met deze vorm van dementie. In de indrukwekkende muziektheatershow DAG MAMA reiken we de beste inzichten en handvatten aan om probleemgedrag en stress te verminderen en het levensgeluk van de mens met dementie te verhogen. Stress voorkomen is cruciaal, dit aangezien stress zorgt voor een snellere achteruitgang van de dementie.

3) FOCUS OP DE GOEDE DAGEN

Lewy Body dementie wordt gedeeltelijk gekenmerkt door zijn fluctuaties in vermogen en functioneren. In tegenstelling tot de ziekte van Alzheimer, waar er meestal een langzame en gestage achteruitgang is, kan Lewy Body dementie een veel grotere variatie hebben in goede dagen en slechte dagen. Het is belangrijk om elke dag in te gaan met het besef van de mogelijkheid van een slechte dag, maar de blijvende hoop op een goede dag. Dit kan je humeur positief beïnvloeden en je meer mentale energie geven om het hoofd te bieden aan alle uitdagingen van de dag. Laat de slechte dagen de goede niet uitwissen.

4) ZORG GOED VOOR JEZELF

Dit is vaak de moeilijkste en belangrijkste stap om succesvol met Lewy Body dementie om te gaan. Zorgverleners kunnen het gevoel hebben dat ze geen optie hebben voor respijtzorg, dat ze 24 uur per dag zorg moeten kunnen geven en dat niemand anders dingen kan doen zoals zij dat doen voor hun geliefde. Het is echter gewoon niet mogelijk om goed te zorgen zonder af en toe een pauze in te lassen. Opgebrand raken en dan ziek worden, je geduld verliezen met je geliefde in uitputting en frustratie of andere relaties en ondersteuning laten verdwijnen. Al deze gebeurtenissen zijn nadelig voor je vermogen om uitstekend voor de persoon met dementie te zorgen.

5) BENADRUK DE MOGELIJKHEDEN DIE OVERBLIJVEN

In plaats van na te denken over en te praten over alle dingen die verloren zijn gegaan, is het zinvol je aandacht ook echt te verleggen naar alle dingen die wel goed gaan, alle mogelijkheden die iemand niet heeft en wat hij of zij nog kan. Stel dat iemand vroeger architect is geweest. Het kan dan heel goed zijn om samen architectuurboeken of kladboeken van vroegere ontwerpen door te bladeren. Mogelijk geniet de persoon hier enorm van. Het voelt wellicht heel vertrouwd. Dit soort ervaringen helpen mensen zich gewaardeerd en nuttig te voelen. Bijna net zo belangrijk, deze ervaringen helpen zorgverleners om het individu te zien als een begaafd persoon die met dementie leeft, in plaats van iemand aan wie ze eenvoudig zorg verlenen.

6) WEES VERSTANDIG IN WELKE GEVECHTEN JE KIEST

Hallucinaties komen veel voor bij Lewy-lichaamsdementie. Hoe u op deze hallucinaties reageert, kan de dag maken of breken. Vaak is het niet de moeite waard om met de persoon te discussiëren over de onnauwkeurigheid van wat ze “zien” of “horen”, omdat het voor hen heel reëel is.

7) WEES OPZETTELIJK MET HET PLANNEN VAN ACTIVITEITEN

Vooral als u 24 uur per dag thuis voor uw geliefde zorgt, kan het moeilijk zijn om speciale dingen te plannen, zoals bijvoorbeeld leuke uitjes. In de vroege en middelste stadia van Lewy Body dementie kan het echter iets zijn om enorm naar uit te kijken. Deze uitjes kunnen, voor zowel de verzorger als de persoon met Lewy Body dementie, werkelijk het plezier in het leven vergroten.

8) ZORG VOOR VOLDOENDE LICHAAMSBEWEGING

Lichaamsbeweging is herhaaldelijk aanbevolen als een manier om dementie te voorkomen, te vertragen en te behandelen. Dit omvat Lewy Body dementie. Onderzoek heeft ook aangetoond dat het stress vermindert en zowel fysieke als emotionele voordelen biedt. Vooral in Lewy Body dementie, waar vallen zo’n hoog risico is, kan lichaamsbeweging helpen de werking te handhaven en de kans op letsel bij valpartijen te verminderen.

Tijdens de theatershow geven ouderpsychologen dr. David en Sarah Blom handvatten, inzichten en adviezen voor het omgaan met dementie. Maak jezelf sterk met behulp van dementie theater DAG MAMA.

Ervaar in het theater wat dementie met jouw naaste of cliënt doet. En wij beloven je dat jouw omgang met dementie niet meer hetzelfde zal zijn.

Dag Mama is de veelgeprezen muziektheatershow over omgaan met dementie.

Je krijgt de krachtigste omgangsmethodiek in handen voor de mooiste momenten samen. Want er is nog zoveel mogelijk! Ontdek het nu in het theater. Herkenbaar, ontroerend en levensveranderend.

Dag Mama toert nog één keer door Nederland. Met wie ga jij?

DEMENTIE IN THEATER

samen. het beste. geven.

contact